Δημιουργία λίστας με email    “Δημιουργία λίστας με email” είναι συνήθως από τις πρώτες βασικές δεξιότητες, που μαθαίνει όποιος ξεκινάει με το Digital Marketing.      Θυμάμαι κατά το ξεκίνημά μου, άκουγα τους διάφορους εκπαιδευτές και gurus του Digital Marketing, να επαναλαμβάνουν συνεχώς ότι η δημιουργία λίστας με email, αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της κάθε επιχείρησης […]